Diensten van De Hullu Bedrijfsfysiotherapie & Arbo-advies

Geen opdrachtgever is hetzelfde en ik werk steeds met andere beginsituaties, omstandigheden, wensen en doelstellingen. De informatie over mijn diensten is daarom slechts algemene en summiere informatie.

Heeft u specifieke vragen, neem dan contact op door een e-mail te sturen of het contactformulier in te vullen. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht terug.

Werplekonderzoek en -adviezen

Een bezoek aan een werkplek tijdens de werkzaamheden, inclusief een gesprek met de medewerker, leidt tot een aantal adviezen over werkplekinrichting, hulpmiddelen, werkorganisatie en werkwijze.

Fysieke problemen bij het werk zijn altijd het gevolg van een combinatie van de inrichting en de wijze van gebruik van de werkplek. Daarnaast spelen andere factoren een rol, zoals de organisatie van het werk, werktijden, pauzes en werkdruk.

In mondelinge en schriftelijke adviezen aan de werknemer en werkgever worden alle aspecten belicht en worden suggesties gedaan ter verbetering. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor optimale arbeidsomstandigheden van werkgever en werknemer wordt hierbij benadrukt.

Spreekuur bedrijfsfysiotherapie

Als een medewerker (beginnende) fysieke klachten heeft of weer is teruggekeerd op de werkvloer na een periode van verzuim, is het zinvol samen met de medewerker te kijken naar een optimale uitvoering van de werkzaamheden.

Welke handelingen leveren problemen op en welke verbeteringen of aanpassingen zijn mogelijk? Hoe wordt herstel bevorderd, welke maatregelen kunnen medewerker en werkgever nemen om de arbeidsparticipatie te bevorderen?

Het meeste effect wordt bereikt door een combinatie van meekijken bij het werk en een gesprek. De bevindingen, tips en adviezen worden besproken en op schrift gesteld, zodat de medewerker en leidinggevende samen kunnen werken aan de opvolging hiervan.

Het spreekuur is ook een goede manier om extra aandacht te schenken aan zwangere medewerkers. Deze worden ondersteund om – bijzondere omstandigheden uitgezonderd – werkzaamheden tot aan hun verlof zonder te grote fysieke problemen vol te houden.

Trainingen

Trainingen in verband met fysieke belasting zijn bij uitstek het gebied van de bedrijfsfysiotherapeut. In de trainingen wordt ingegaan op de wetgeving (gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer) en de achtergronden van fysieke belastbaarheid en belasting.

De inhoud van de training wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld aan de hand van het uitgangsniveau van de medewerkers.

De interactieve training wordt zoveel mogelijk afgestemd op de praktijksituatie op de werkvloer. Dus geen theoretisch verhaal over de enige juiste manier van tillen, maar samen zoeken naar praktische, werkbare oplossingen om fysieke belasting terug te dringen.

De trainingen worden gegeven aan medewerkers in intra- en extramurale zorg, de medewerkers van ondersteunende diensten van zorgorganisaties, aan medewerkers van de kinderopvang en aan medewerkers uit andere branches.

Om de kennis, vaardigheden en het beleid te waarborgen is het verstandig om ergocoaches in te schakelen. Ook daar kan een training voor worden samengesteld.

Nieuwe training! Comfort en gemak bij kleden en transfers

Als een medewerker (beginnende) fysieke klachten heeft of weer is teruggekeerd op de werkvloer na een periode van verzuim, is het zinvol samen met de medewerker te kijken naar een optimale uitvoering van de werkzaamheden. Welke handelingen leveren problemen op en welke verbeteringen of aanpassingen zijn mogelijk? Hoe wordt herstel bevorderd, welke maatregelen kunnen medewerker en werkgever nemen om de arbeidsparticipatie te bevorderen? Het meeste effect wordt bereikt door een combinatie van meekijken bij het werk en een gesprek. De bevindingen, tips en adviezen worden besproken en op schrift gesteld, zodat de medewerker en leidinggevende samen kunnen werken aan de opvolging hiervan.

Het spreekuur is ook een goede manier om extra aandacht te schenken aan zwangere medewerkers. Deze worden ondersteund om – bijzondere omstandigheden uitgezonderd – werkzaamheden tot aan hun verlof zonder te grote fysieke problemen vol te houden.

Scroll naar boven