Referenties

Bent u op zoek naar advies of een training op maat voor uw organisatie voor een optimale werkplek? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Bekijk de volgende bedrijven waar ik mee heb gewerkt:

  • Beroepsvereniging aangesloten bij KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie)
  • Stichting Registratie Bedrijfsfysiotherapeuten
  • SRBF Kwaliteitsregister bedrijfsfysiotherapeuten
  • Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)
  • Sinds 2004 Coach IOBF Amstelland (Intercollegiaal Overleg Bedrijfsfysiotherapeuten)

Topaz is een grote zorgorganisatie met diverse verpleeg- en verzorgingshuizen en extramurale zorg. Voor deze organisatie worden scholingen fysieke belasting gegeven voor alle medewerkers (zorg en ondersteunende diensten), spreekuurconsulten met training-on-the job en advisering bij beleidsvraagstukken over fysieke belasting en arbeidsomstandigheden.

Brentano is een zorgorganisatie met diverse verzorgingshuizen en extramurale zorg. In deze organisatie worden ergocoaches opgeleid en ergotrainingen gegeven over het ergonomisch werken en werken met transferhulpmiddelen.

In samenwerking met twee andere bedrijfsfysiotherapeuten werden 3 jaar lang trainingen verzorgd voor Fokus Wonen.

Organisatie voor gezinsvervangende huizen en woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij organiseren trainingen en voorlichtingen over fysieke belasting, zoals op hun zorgboerderij.

Voor Evean, een grote zorgorganisatie met een groot aantal verpleeg- en verzorgingshuizen zijn trainingen fysieke belasting gegeven voor huishoudelijk en verzorgend personeel. Er werden ergocoaches opgeleid en trainingen valpreventie voor verzorgend personeel gegeven.

In opdracht van deze leverancier van kantoormeubilair werden workshops verzorgd op een gebruikersbeurs van Staples. Daarnaast wordt incidenteel een oordeel gevraagd over een bureaustoel.

Incidenteel wordt voor deze aanbieder van trainingen een opdracht uitgevoerd.

Fokus Wonen biedt 24 uur per dag oproepbare zorg. De medewerkers (ADLers) werden door Visiek Bedrijfsfysiotherapie getraind in ergonomisch werken, aankleden en het werken met tilliften.

Kinderopvang Haarlem heeft een groot aantal locaties. Na een serie trainingen voor alle medewerkers en het opleiden van ergocoaches, worden nu incidenteel trainingen-on-the-job georganiseerd voor pedagogisch medewerkers met klachten.

KindeX in Voorschoten heeft meerdere locaties waar trainingen werden gegeven voor alle pedagogisch medewerkers. Nu worden regelmatig op alle locaties trainingen-on-the-job georganiseerd, vooral als er medewerkers zijn met fysieke klachten ten gevolge van het werk.

Meerdere keren werd voor deze aannemer een RI&E gemaakt en elk jaar wordt een Arbo-jaarverslag en een Arbo-jaarplan opgesteld. Verder wordt de relevante Arbo-literatuur gelezen en indien noodzakelijk doorgestuurd en met de eigenaar besproken.

Voor Marente, met een grote thuiszorgafdeling en diverse intramurale zorglocaties (en voorheen ook een afdeling jeugdzorg met consultatiebureaus), zijn jarenlang trainingen fysieke belasting voor alle medewerkers gegeven (zorg en andere diensten)en er was een tweewekelijks bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur.

Voor leerlingen van het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam en Rotterdam werden workshops over zitten gegeven.

Vegro is verpleeghulpmiddelen-groothandel, heeft thuiszorgwinkels en een Vegro-academie. Hier werden diverse voorlichtingen en trainingen gegeven. Namens de Vegro lid van de jury bij een ontwerpwedstrijd om de thuiszorginnovatieprijs (2014).

Nederlandse Orde van Uitvinders, namens de Vegro lid van de jury van bij een ontwerpwedstrijd om de thuiszorginnovatieprijs (2014).

Deze kleine zorgorganisatie heeft een project waar cliënten 24 uur per dag ADL-hulp kunnen inroepen. Hier is onderzoek gedaan op de werkplekken tijdens de zorgverlening en er worden trainingen op het gebied van ergonomie en fysieke belasting georganiseerd voor de zorgverleners.

Op de Amsterdamse vestiging van deze internationale verzekeringsgroep werd meerdere keren voorlichting gegeven over veilig en gezond werken op een beeldschermwerkplek (met vaak meerdere schermen) en werden individuele adviezen gegeven over werkplekinrichting en werkwijze. Ook de thuiswerkplekken in diverse Nederlandse en Belgische woonplaatsen werden onderzocht.

Als vrijwilliger en bestuurslid werd voor deze organisatie gedurende 28 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van het rolstoeldansen (in binnen- en buitenland, van België tot Australië en Hong Kong en van Duitsland tot Mexico in Zuid-Afrika), het opleiden en bijscholen van instructeurs, het organiseren ven evenementen en wedstrijden.

Voor de nog jonge stichting voor rollatordans wordt als vrijwilliger en bestuurslid gewerkt aan het ontwikkelen en promoten van rollatordans, het opleiden van instructeurs en het organiseren van evenementen.

Als lid van het internationale comité voor rolstoeldansen en als Classification Officer (later als Head of Classification) heb ik meegewerkt aan het ontwikkelen van rolstoeldans als sport en aan het opleiden van classifiers voor deze sport. Tijdens vele EK's en WK’s was ik lid van het IPC-classificatieteam.

Sinds vele jaren vrijwilliger om hulphonden tijdelijk op te vangen, bij ziekte of vakantie van hun gebruikers, ter revalidatie of na hun pensioen.

Een aantal jaren opvangadres voor toekomstige geleidehonden, wanneer zij tijdelijk niet in de kennel konden verblijven.

Indien van toepassing wordt samengewerkt met Coaching Lisse en OMM Lisse, waar een ervaren projectmedewerker en coach kan ondersteunen bij specialistische vraagstukken en opdrachten.

Scroll naar boven